Top

Study in BG

обучения по руски език

Групово обучение по руски език

Групово обучение по руски като чужд избират най-вече хора, които сред приоритетите си на първо място поставят социализация в контекста на обучението и възможност за изграждане на социални връзки с широк кръг от хора. Това е мощен мотивиращ фактор за успешно развитие на комуникативна компетентност по руски език.

Описание на обучението

Обучаваните по-лесно се справят с езиковата бариера, защото  от първия ден свикват да общуват с различни хора, да възприемат речта им и да се адаптират към произношението им. Занятията в групата винаги са динамични и разнообразни.

В зависимост от нивото част от занятията включват ролеви игри и симулации, които отразяват различни аспекти от живота на обучаваните. Развиват се също така уменията за работа в екип.

Конкуренцията в групата ще Ви стимулира да се стремите да изпълнявате всички задачи, за да не изоставате от другите. Редовният график на занятията ще Ви помогне да свикнете с определен ритъм и ще бъде добър стимул да не ги пропускате.

Специфики на груповото обучение

Безспорно, груповото обучение крие и известни недостатъци. За да намалим ефекта им, ние се стремим да формираме групи за хора със сходни цели, задачи и мотивация. Работим само с малки групи (до 5 души), за да дадем възможност на всеки обучаван да се включи активно в процеса на работа.

Когато е възможно, прилагаме диференциран подход в процеса на обучение: по-напредналите и по-амбициозни обучавани получават по-трудни задачи, докато тези, които се нуждаят от повече време за усвояване на нова тема, могат да разчитат на допълнителни материали за преговор.

За да определим най-подходящата за Вас или Ваш близък група, провеждаме безплатна онлайн среща-консултация.

Продължителност на курса

Стандартната продължителност на нашите онлайн курсове по руски език е около 2 месеца. Един курс се състои от 16 урока по 90 минути (32 уч.ч.) + 1 допълнителен безплатен урок за преговор на наученото. Уроците могат да се провеждат както сутрин, така и вечер, 2 пъти седмично.

Колко курса са необходими за покриване на едно ниво?

Обучението в Study in BG е разделено на модули, които съответстват на нивата на Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).  Броят на курсовете в рамките на един модул може да се различава в зависимост от профила на групата. Например, модул А1 за някои обучавани се състои от 2 последователни курса (български студенти), докато за други – от 3 курса (англоговорящи студенти).

Ако сред обявените дати за предстоящите курсове по руски език не намирате подходящи за Вас или искате да заявите  нов курс (например за група приятели или роднини), не се колебайте да се свържете с нас, а ние с удоволствие ще отговорим на Вашето запитване.

Форма за заявка