Top

Study in BG

обучения по шведски език

Корпоративно обучение по шведски език

Работите с клиенти или партньори от Швеция и искате да организирате курс по шведски език за служителите си? Екипът на Study in BG се радва на дългогодишно успешно сътрудничество с международни компании и има необходимия опит да предложи специално разработени курсове по шведски език, отговарящи на нуждите на корпоративния клиент.

Описание на обученията

Корпоративното обучение по шведски за чужденци се характеризира с голяма гъвкавост и адаптивност. Вие избирате дните и часовете на занятията, тяхната продължителност и честота, посочвате тематиката, която да е във фокуса на обучението, както и размера на групите. Ние разработваме програма в съответствие с профила на клиента.

Целите на този вид обучение не се ограничават само до формиране на езикова компетентност, но обхващат и културните аспекти от общуването, запознаване с местни обичаи и традиции. Това допринася за по-бързото усвояване на езика и по-ефективната комуникация.

Място на провеждане

Курсовете за корпоративни клиенти  по шведски език се провеждат на избрано от клиента място, най-често в неговия офис или онлайн.

Свържете се с нас, за да ни запознаете с нуждите на компанията ви, а ние ще се радваме да ви помогнем да постигнете заявените цели

Форма за заявка