Top

Study in BG

обучения по български език

Корпоративно обучение по български за чужденци

Имате чуждестранни служители и искате им да организирате курс по български език? Екипът на Study in BG се радва на дългогодишно успешно сътрудничество с редица посолства, банки и международни компании и има необходимия опит да предложи специално разработени курсове по български език, отговарящи на нуждите на корпоративния клиент.

Описание на обученията

Корпоративното обучение по български за чужденци се характеризира с голяма гъвкавост и адаптивност. Вие избирате дните и часовете на занятията, тяхната продължителност и честота, посочвате тематиката, която да е във фокуса на обучението, както и размера на групите. Ние разработваме програма в съответствие с профила на клиента.

Целите на този вид обучение не се ограничават само до формиране на езикова компетентност, но обхващат и по-лесно адаптиране към новата социална и работна среда, справяне  с културния шок, запознаване с местни обичаи и традиции. Това допринася за по-бързо интегриране на чуждестранните служители в българската компания.

Едни от най-успешните ни корпоративни курсове са свързани с преподаване на български език на рускоговорящи служители.

Място на провеждане

Курсовете за корпоративни клиенти  по български език по традиция се провеждат на избрано от клиента място, най-често в неговия офис. Поради влошената епидемична ситуация в страната предлагаме единствено онлайн обучение. Ние се надяваме обаче да се върнем към присъственото обучение при трайно стабилизиране на обстановката.

Свържете се с нас, за да ни запознаете с нуждите на компанията Ви, а ние ще се радваме да ви помогнем да постигнете заявените цели

Форма за заявка