Top

Study in BG

обучения по български език

Специализирани курсове по български за чужденци

Понякога уменията и знанията, придобити на курсовете по общ български за чужденци, не са достатъчни за онези обучавани, за които е важно използването на езика в конкретна специализирана област. За тях сме готови да разработим програма, допълваща курса по общ български и отговаряща на специфичните им изисквания.

Български език за студенти по медицина

Сред най-популярните ни специализирани курсове е курсът по български език за студенти по медицина. Такива обучавани често се обръщат към нашата школа със запитване за уроци, улесняващи обучението им по български във висшето учебно заведение.

По-напредналите обучавани имат нужда да научат необходимата медицинска терминология, както и да могат да общуват по-лесно с пациенти на български език по време на студентската си практика. Обучаваните, на които предстои явяване на изпит по български език, преминават през квалифицирана предизпитна подготовка.

Бизнес насоченост

Други популярни специализирани курсове за тези с бизнес насоченост. Ако вие или Ваш близък стартира бизнес в България и иска направи крачка към сближаване с българските си партньори, нашата школа може да му разработи учебна програма, съобразена със спецификата на търговската му дейност и ситуациите, в които му се налага да използва български език.

Курс по български за делово общуване

Можете да се запишете на курс по български за делово общуване, ако целта ви е да усъвършенствате презентационните си умения и уменията за водене на делова кореспонденция, искате да изградите самочувствие и увереност при бизнес срещи и да провеждате успешно или да се явявате на интервюта за работа.

Разговорни курсове

Към специализираните ни курсове спадат и разговорните курсове по български за чужденци. Акцентът се поставя върху плавността и свободата на речта, които се постигат чрез излагане на обучаваните на голям обем лексика: думи, фрази и идиоми, докато разбирането и усвояването на граматиката се случва постепенно в контекста на обсъжданите теми. Гарантираме пълното потапяне в езика и културата, защото обясненията на език-посредник са сведени до минимум.

Разговорните курсове по български за чужденци помагат на обучаваните да се справят с езиковата бариера и да се насладят на свободата и лекотата на говоренето.

Важно е да отбележим, че подобни специализирани курсове по български език изискват предварително изградена комуникативна компетентност минимум на ниво А2.

Свържете се с нас и ни разкажете за специфичните си нужди и цели, а ние ще се радваме да ви помогнем да ги постигнете

Форма за заявка