Top

Study in BG

обучения по шведски език

Специализирани курсове по шведски език

Понякога уменията и знанията, придобити на курсовете по шведски език, не са достатъчни за онези обучавани, за които е важно използването на езика в конкретна специализирана област. За тях сме готови да разработим програма, отговаряща на специфичните им изисквания.

Шведски език за студенти по медицина и лекари

Сред най-популярните ни специализирани курсове е курсът по шведски език за студенти по медицина и лекари. Такива обучавани често се обръщат към нашата школа със запитване за уроци, улесняващи специализация или работата им в Швеция.

По-напредналите обучавани имат нужда да научат необходимата медицинска терминология, както и да могат да общуват по-лесно с пациенти на шведски език. Обучаваните, на които предстои явяване на изпит по шведски език, преминават през квалифицирана предизпитна подготовка.

Разговорни курсове

Към специализираните ни курсове спадат и разговорните курсове по шведски език. Акцентът се поставя върху плавността и свободата на речта, което се постига чрез излагане на обучаваните на голям обем лексика: думи, фрази и идиоми, докато разбирането и усвояването на граматиката се случва постепенно в контекста на обсъжданите теми.

Гарантираме пълното потапяне в езика и културата, защото обясненията на език-посредник са сведени до минимум. Разговорните курсове по шведски език помагат на обучаваните да се справят с езиковата бариера и да се насладят на свободата и лекотата на говоренето.

Важно е да отбележим, че подобни специализирани курсове по шведски език изискват предварително изградена комуникативна компетентност минимум на ниво А2.

Свържете се с нас и ни разкажете за специфичните си нужди и цели, а ние ще се радваме да ви помогнем да ги постигнете

Форма за заявка