Top

Study in BG

обучения по руски език

Специализирани курсове по руски език

Понякога уменията и знанията, придобити на курсовете по общ руски език, не са достатъчни за онези обучавани, за които е важно използването на езика в конкретна специализирана област. За тях сме готови да разработим програма, допълваща курса по общ руски и отговаряща на специфичните им изисквания.

Специализирани курсове за тези с бизнес насоченост

Сред най-популярните специализирани курсове за тези с бизнес насоченост. Ако Вие имате търговски връзки с Русия и искате направи крачка към сближаване с руските си партньори, нашата школа може да му разработи учебна програма, съобразена със спецификата на търговската Ви дейност и ситуациите, в които Ви се налага да използвате руски език.

Курс по руски език за делово общуване

Можете да се запишете на курс по руски език за делово общуване, ако целта Ви е да усъвършенствате презентационните си умения и уменията за водене на делова кореспонденция, искате да изградите самочувствие и увереност при бизнес срещи и да провеждате успешно или да се явявате се на интервюта за работа.

Разговорни курсове

Към специализираните ни курсове спадат и разговорните курсове по руски език. Акцентът се поставя върху плавността и свободата на речта, което се постигат чрез излагане на обучаваните на голям обем лексика: думи, фрази и идиоми, докато разбирането и усвояването на граматиката се случва постепенно в контекста на обсъжданите теми.

Гарантираме пълното потапяне в езика и културата, защото обясненията на език-посредник са сведени до минимум. Разговорните курсове по руски помагат на обучаваните да се справят с езиковата бариера и да се насладят на свободата и лекотата на говоренето.

Важно е да отбележим, че подобни специализирани курсове изискват предварително изградена комуникативна компетентност минимум на ниво А2.

Свържете се с нас и ни разкажете за специфичните си нужди и цели, а ние ще се радваме да ви помогнем да ги постигнете

Форма за заявка