Top

Study in BG

обучения по норвежки език

Индивидуални уроци по норвежки език

Това е най-често избираната форма на обучение сред нашите клиенти. Тя е най-подходяща за онези от Вас, които искат да усетят по-бърз напредък. Разработваме индивидуални учебни програми по норвежки език, съобразени с нуждите, желанията, нивото и начина на работа на всеки индивидуален обучаван. Вниманието на преподавателя е насочено изцяло към обучавания, което позволява по-висок процент разговорна практика по време на уроците, концентрирана работа върху по-трудни езикови феномени и учене със собствено темпо.

Начин на обучение

Препоръчваме да изберете индивидуално онлайн обучение, когато графикът ви на работа не Ви позволява да фиксирате определени дни и часове на занятията за няколко месеца напред, каквото е основното изискване за групово обучение. При индивидуално обучение Вие избирате дните и часовете на занятията, както и тяхната продължителност и честота.

Преди началото на обучението провеждаме безплатна онлайн среща-консултация с всеки наш клиент.  По време на срещата оценяваме текущото ниво на владеене на норвежки език, поставяме индивидуални цели и определяме срокове, в които те могат се постигнат. По време на самото обучение целите и сроковете могат да бъдат преразгледани. Дългосрочните цели определят посоката, в която обучаваният се движи, докато краткосрочните се свързват с конкретните задачи, изпълнението на които гарантира усещането за напредък.

Колко учебни часа са необходими, за да се покрие едно ниво?

Препоръчителният хорариум за нивата по норвежки език като чужд са:

A1 A1 Tuition Hours A1 Homework Hours Level Hours
FAST 20 85 105
MEDIUM 32 80 112
SLOW 60 60 120
A2 A2 Tuition Hours A2 Homework Hours Level Hours
FAST 40 160 200
MEDIUM 64 156 220
SLOW 120 120 240
B1 B1 Tuition Hours B1 Homework Hours Level Hours
FAST 40 160 200
MEDIUM 67 163 230
SLOW 125 125 250
B2 B2 Tuition Hours B2 Homework Hours Level Hours
FAST 40 160 200
MEDIUM 67 163 230
SLOW 125 125 250
C1 C1 Tuition Hours C1 Homework Hours Level Hours
FAST 40 160 200
MEDIUM 73 177 250
SLOW 150 150 300
C2 C2 Tuition Hours C2 Homework Hours Level Hours
FAST 60 240 300
MEDIUM 102 248 350
SLOW 200 200 400

Както става ясно от таблицата, конкретният брой часове варира и включва работата с учител и самостоятелната работа, затова часовете може да са значително по-малко при по-интензивна самостоятелна работа.

Отмяна на час

Индивидуалното онлайн обучение по норвежки език при нас се характеризира с гъвкава политика за отмяна на запазен час с преподавател. Обучаваните имат право да отменят урока до 12 часа преди началото му и да изберат друг ден и час за провеждането му. При неявяване или отмяна по-малко от 12 часа преди началото на часа обучаваният е таксуван с пълната му стойност.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да запазите час за консултация за себе си или Ваш близък

Форма за заявка