Top

Study in BG

обучения по български език

Изпитна подготовка по български за чужденци

Study in BG предлага на своите клиенти подготвителни курсове за явяване на стандартизираните изпити за владеене на български език като чужд:

Изпити по български език за българско гражданство

При придобиване на българско гражданство по обща натурализация кандидатите, които не са учили в български учебни заведения,  трябва да положат задължителен тест за установяване на степента на владеене на български език. Нашата школа може да подготви желаещите да се явят на такъв изпит. Изпитите се провеждат от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Повече информация за изпитите може да получите на следния адрес:
https://www.copuo.bg/category/83/node/izpiti-po-blgarski-ezik-za-blgarsko-grazhdanstvo-rezultati/600

Помагаме на кандидатите за придобиване на българско гражданство да се подготвят и на устно интервю, където е необходимо да демонстрират познания в различни области, свързани с обществения живот в страната.

Изпити по български език за медици

Медицинските специалисти, които са граждани на държави извън ЕС и желаят да упражняват медицинска професия в България, следва да се явят на изпит за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български. Нашите преподаватели имат богат опит в подготовката за такива изпити и можем да се похвалим с голям брой студенти, издържали успешно изпита.

Повече информация за изпитите може да получите на следния адрес:
https://www.copuo.bg/category/83/node/601

Изпит за ниво на владеене на български език

Ако решите да се явите на стандартизиран тест по български език като чужд (СТБЕЧ) и да придобиете официално признат сертификат за владеене на езика, нашите преподаватели са готови да ви помогнат да оптимизирате процеса на подготовката. Ще Ви изработим индивидуален план за работа, който ще отчита спецификата на изпитния формат.

Изпитът се провежда от Департамента за езиково обучение – ИЧС. За повече информация посетете следната страница:
https://www.deo.uni-sofia.bg/bg/language/bulgarian

За въпроси, свързани с изпитната подготовка по български език за чужденци - не се колебайте да се свържете с нас

Форма за заявка