Top

Study in BG

обучения по руски език

Индивидуални уроци по руски език

Това е най-често избираната форма на обучение по руски сред нашите клиенти. Тя е подходяща за онези от Вас, които искат да усетят по-бърз напредък. Разработваме индивидуални учебни програми, съобразени с нуждите, желанията, нивото и начина на работа на всеки индивидуален обучаван. Вниманието на преподавателя е насочено изцяло към обучавания, което позволява по-висок процент разговорна практика по време на уроците, концентрирана работа върху по-трудни езикови феномени и учене със собствено темпо.

Начин на обучение

Препоръчваме да изберете индивидуално онлайн обучение по руски, когато графикът Ви на работа не Ви позволява да фиксирате определени дни и часове на занятията за няколко месеца напред, каквото е основното изискване за групово обучение. При индивидуално обучение Вие избирате дните и часовете на занятията, както и тяхната продължителност и честота.

Преди началото на обучението провеждаме безплатна онлайн среща-консултация с всеки наш клиент.  По време на срещата оценяваме текущото ниво на владеене на руски език, поставяме индивидуални цели и определяме срокове, в които те могат се постигнат. По време на самото обучение целите и сроковете могат да бъдат преразгледани. Дългосрочните цели определят посоката, в която обучаваният се движи, докато краткосрочните се свързват с конкретните задачи, изпълнението на които гарантира усещането за напредък.

Колко учебни часа са необходими, за да се покрие едно ниво?

Препоръчителният хорариум за нивата по руски за чужденци е следният:

  • А1: 100-120 учебни часа
  • А2: покрито А1 + 180-200 учебни часа
  • В1: покрито А2 + 160-180 учебни часа
  • В2: покрито В1 +  380-720 учебни часа
  • С1: покрито В2 +280 учебни часа
  • С2: покрито С1 + 180 учебни часа

Този брой учебни часове може съществено да се намали, ако обучаваният отделя достатъчно време за самостоятелна подготовка вкъщи.

Отмяна на запазен час

Индивидуалното онлайн обучение по руски при нас се характеризира с гъвкава политика за отмяна на запазен час с преподавател. Обучаваните имат право да отменят урока до 12 часа преди началото  му и да изберат друг ден и час за провеждането му. При неявяване или отмяна по-малко от 12 часа преди началото на часа обучаваният е таксуван с пълната му стойност.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да запазите час за консултация за себе си или Ваш близък

Форма за заявка