Top

Study in BG

обучения по български език

Индивидуални уроци по български за чужденци

Това е най-често избираната форма на обучение сред нашите клиенти. Тя е най-подходяща за онези от вас, които искат да усетят по-бърз напредък. Разработваме индивидуални учебни програми по български език за чужденци, съобразени с нуждите, желанията, нивото и начина на работа на всеки индивидуален обучаван. Вниманието на преподавателя е насочено изцяло към обучавания, което позволява по-висок процент разговорна практика по време на уроците, концентрирана работа върху по-трудни езикови феномени и учене със собствено темпо.

Начин на обучение

Препоръчваме да изберете индивидуално онлайн обучение, когато графикът Ви на работа не ви позволява да фиксирате определени дни и часове на занятията за няколко месеца напред, каквото е основното изискване за групово обучение. При индивидуално обучение вие избирате дните и часовете на занятията, както и тяхната продължителност и честота.

Преди началото на обучението провеждаме безплатна онлайн среща-консултация с всеки наш клиент.  По време на срещата оценяваме текущото ниво на владеене на български език, поставяме индивидуални цели и определяме срокове, в които те могат се постигнат.

По време на самото обучение целите и сроковете могат да бъдат преразгледани. Дългосрочните цели определят посоката, в която обучаваният се движи, докато краткосрочните се свързват с конкретните задачи, изпълнението на които гарантира усещането за напредък.

Нива на обучение

Колко учебни часа са необходими, за да се покрие едно ниво?

Препоръчителният хорариум за нивата по български за чужденци е следният:

  • А1 – 100 уч.ч.
  • А2 – 100 уч.ч.
  • В1 – 250 уч.ч.
  • В2 – 200 уч.ч.
  • С1 – 200 уч.ч.
  • С2 – 200 уч.ч.

Този брой учебни часове може съществено да се намали, ако обучаваният отделя достатъчно време за самостоятелна подготовка вкъщи.

Отмяна на час

Индивидуалното онлайн обучение по български език за чужденци при нас се характеризира с гъвкава политика за отмяна на запазен час с преподавател. Обучаваните имат право да отменят урока до 12 часа преди началото  му и да изберат друг ден и час за провеждането му. При неявяване или отмяна по-малко от 12 часа преди началото на часа обучаваният е таксуван с пълната му стойност.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да запазите час за консултация за себе си или Ваш близък

Форма за заявка