Top

Study in BG

обучения по шведски език

Групово обучение по шведски език

Групово обучение по шведски език избират най-вече хора, които сред приоритетите си на първо място поставят социализация в контекста на обучението и възможност за изграждане на социални връзки с широк кръг от хора. Това е значим мотивиращ фактор за успешно развитие на комуникативна компетентност по шведски език.

Описание на обучението

Обучаваните по-лесно се справят с предизвикателствата, пред които ги изправя изучаването на чужд език, защото  от първия ден свикват да общуват с различни хора, да възприемат речта им и да подобряват произношението си и комуникативните си способности. Занятията в групата винаги са динамични и разнообразни.

В зависимост от нивото част от занятията включват ролеви игри и симулации, които отразяват различни аспекти от живота на обучаваните. Развиват се също така уменията за работа в екип.

Конкуренцията в групата ще ви стимулира да се стремите да изпълнявате всички задачи, за да не изоставате от другите. Редовният график на занятията ще ви помогне да свикнете с определен ритъм и ще бъде добър стимул да не ги пропускате.

Специфики на груповото обучение

Безспорно, груповото обучение крие и известни недостатъци. За да намалим ефекта им, ние се стремим да формираме групи за хора със сходни цели, задачи и мотивация. Работим само с малки групи (до 5 души), за да дадем възможност на всеки обучаван да се включи активно в процеса на работа.

Когато е възможно, прилагаме диференциран подход в процеса на обучение: по-напредналите и по-амбициозни обучавани получават по-трудни задачи, докато тези, които се нуждаят от повече време за усвояване на нова тема, могат да разчитат на допълнителни материали за преговор.

За да определим най-подходящата за Вас или Ваш близък група, провеждаме безплатна онлайн среща-консултация.

Продължителност на курса

Стандартната продължителност на нашите онлайн курсове по шведски език е между 4 и 6 месеца. Един курс се състои средно от 30 до 40 урока по 90 минути в зависимост от нивото и темпото на работа. Уроците могат да се провеждат по всяко време да деня, 2 пъти седмично.

Колко курса са необходими за покриване на едно ниво?

Обучението в Study in BG е разделено на модули, които съответстват на нивата на Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).  Броят на курсовете в рамките на един модул може да се различава в зависимост от профила на групата. Например, модул А1 за някои обучавани се състои от 2 последователни курса, докато за други – от 3 курса.

Ако сред обявените дати за предстоящите курсове по шведски език не намирате подходящи за Вас или искате да заявите нов курс (например за група приятели или роднини), не се колебайте да се свържете с нас, а ние с удоволствие ще отговорим на Вашето запитване.

Форма за заявка