Top

Study in BG

немскоговорящи страни

В помощ на ученика по немски език

Индивидуалната подготовка по немски език за явяване на състезания, олимпиади, конкурси или държавен зрелостен изпит по немски език предоставя възможност за надграждане на придобитите в клас комуникативни знания и умения, както и за наваксване на натрупаните в хода на учебния процес пропуски.

Работи се целенасочено върху граматичните структури, при които обучаваните често срещат затруднения, обогатяването на речниковия запас, развиването на уменията за аналитично четене и слушане на непознати текстове и създаването на собствени текстове по зададени параметри. С цел постигане на по-високи резултати обучението се обогатява от решаване на тренировъчни тестове по формата на държавния зрелостен изпит по немски език. Със средствата на аудио-визуалните и информационните технологии нагледно се представят страноведческите аспекти, включени в учебната програма по немски език.

Усъвършенствайки комуникативните  си умения по немски език, нашите обучавани придобиват ценни познания за културата на страните от немскоезичното пространство и областите, в които немският има статут на малцинствен или регионален език. Натрупаният опит и високата квалификация на преподавателския екип и личната мотивация на обучаваните са важни предпоставки за постигането на високи резултати.

Оценката от държавния зрелостен изпит по немски език заменя кандидатстудентските изпити и може да бъде балообразуваща при кандидатстване за много от най-желаните специалности в българските висши училища. По този начин тя се превръща в решаваща стъпка към успешната академична и професионална реализация на младите хора.

За всякакви въпроси, свързани с обученията по немски език - не се колебайте да се свържете с нас