Top

Study in BG

обучения по датски език

Специализирани курсове по датски език

Понякога уменията и знанията, придобити на курсовете по датски език, не са достатъчни за онези обучавани, за които е важно използването на езика в конкретна специализирана област. За тях сме готови да разработим програма, отговаряща на специфичните им изисквания.

Датски език за студенти по медицина и лекари

Сред най-популярните ни специализирани курсове е курсът по датски език за студенти по медицина и лекари. Такива обучавани често се обръщат към нашата школа със запитване за уроци, улесняващи специализацията или работата им в Дания.

По-напредналите обучавани имат нужда да научат необходимата медицинска терминология, както и да могат да общуват по-лесно с пациенти на датски език. Обучаваните, на които предстои явяване на изпит по датски език, преминават през квалифицирана предизпитна подготовка.

Разговорни курсове

Към специализираните ни курсове спадат и разговорните курсове по датски език. Акцентът се поставя върху плавността и свободата на речта, което се постига чрез излагане на обучаваните на голям обем лексика: думи, фрази и идиоми, докато разбирането и усвояването на граматиката се случва постепенно в контекста на обсъжданите теми.

Гарантираме пълното потапяне в езика и културата, защото обясненията на език-посредник са сведени до минимум. Разговорните курсове по датски език помагат на обучаваните да се справят с езиковата бариера и да се насладят на свободата и лекотата на говоренето.

Важно е да отбележим, че подобни специализирани курсове по датски език изискват предварително изградена комуникативна компетентност минимум на ниво А2.

Свържете се с нас и ни разкажете за специфичните си нужди и цели, а ние ще се радваме да Ви помогнем да ги постигнете

Форма за заявка