Top

Study in BG

Български език за чужденци

български език - знаме за обучения

Индивидуалнo обучение

български език - знаме за обучения

Групово езиково обучение

български език - знаме за обучения

Корпоративно обучение

български език - знаме за обучения

Специализирани курсове

Study in BG е една от първите специализирани езикови школи за преподаване на български език за чужденци. През годините сме имали удоволствието да работим с голям брой клиенти, записващи се при нас на обучение с различна мотивация.

И Вие ли сте като тях, учили сте български език, но не искате да се задоволите с постигнатото и да мечтаете да усъвършенствате уменията си? България е Ваш дом, временен или постоянен, или пък живеете в чужбина, но се интересувате от изучаването на български език? А може би вие имате приятели, роднини или колеги-чужденци, за които е важно да се чувстват свободно в страната и да общуват без ограничения и притеснения? Ние имаме нужните знания и опит да отговорим на Вашите запитвания!

Видове обучения по български за чужденци

Предлагаме пет вида езиково обучение: индивидуално, групово, корпоративно, специализирани курсове и изпитна подготовка. За да се запознаете по-подробно с тях, изберете съответния раздел.

Формат на обучение

Понастоящем форматът на обучение е онлайн, гарантиращ по-висока гъвкавост на работа и сигурна среда. При трайно стабилизиране на епидемичната обстановка ще предлагаме и обучение на живо на избрано от клиента място, например в офиса му.

Нива на обучение

При разработката и провеждането на курсовете ни по български език за чужденци се ръководим от препоръките на Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR). Обучението при нас е разделено на модули, всеки един от които е в съответствие с нивата на Европейската езикова рамка. Можете да се запознаете с изискванията за нивата А1, А2, В1, В2, С1, С2 и да направите самооценяване, като свалите следната таблица
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb6b

Преди да се запишете на обучение при нас, Вашето текущо ниво ще бъде оценено от специалист-методик по време на безплатна среща-консултация.

Времето, необходимо за покриване на едно ниво и преминаване към следващото, е променлива величина, зависеща от множество фактори: националност на обучавания и неговия предишен езиков опит, избрано индивидуално или групово обучение, интензивно или екстензивно учене, самостоятелна подготовка вкъщи, лична мотивация. Препоръчителният хорариум за нивата по български като чужд е следният:

  • А1 – 100 уч.ч.
  • А2 – 100 уч.ч.
  • В1 – 250 уч.ч.
  • В2 – 200 уч.ч.
  • С1 – 200 уч.ч.
  • С2 – 200 уч.ч.

Трябва да се подчертае, че тези часове са само ориентировъчни и включват работата с учител и самостоятелната работа, затова могат сериозно да се намалят при по-интензивна самостоятелна работа вкъщи.

Освен специално разработените ни програми за различните видове обучение, екипът ни е подготвил много собствени материали, списъци с думи с необходимата лексика, таблици, обяснения на най-важните елементи на граматиката и много автентични текстове за слушане и четене за различните нива.

За записване, консултации и всякакви въпроси, свързани с обученията по български език за чужденци - не се колебайте да се свържете с нас

Форма за заявка