Четвъртък 04 април 2019
18:30-20:10

Bulgarian for foreigners A2 Basic user - 3 months

10:30-12:00 |24×90min.  without break
(без почивка)

Start - 04.04.2019  - End - 25.06.2019
Tuesday and Thursday ( Вторник и Четвъртък )

420 lv. or in two payments of 210 lv.
(или на 2 пъти по 210 лв.)

 teaching materials included
(включени учебни материали)

Обратно към списъка със събития