Четвъртък 21 февруари 2019
18:30-20:10

Bulgarian for foreigners A2 Basic user - 3 months

10:30-12:00 |24×90min.  without break
(без почивка)

Start - 21.02.2019 - End - 14.05.2019
Tuesday and Thursday ( Вторник и Четвъртък )

420 lv. or in two payments of 210 lv.
(или на 2 пъти по 210 лв.)

 teaching materials included
(включени учебни материали)

Обратно към списъка със събития