Четвъртък 17 януари 2019
18:40-20:10

Bulgarian for foreigners A2 Basic user - 3 months

18:40-20:10 |24×90min. without break
(без почивка)

Start - 17.01.2019  - End - 04.04.2019
Tuesday and Thursday ( Вторник и Четвъртък )

420 lv. or in two payments of 210 lv.
(или на 2 пъти по 210 лв.)

 teaching materials included
(включени учебни материали)

Обратно към списъка със събития