EV018

Всеки един спец курс  може да бъде посетен като отделен или да бъде комбиниран с един или повече от другите курсове. Учебните материали се раздават безплатно на участниците и ще им бъдат представяни посредством различни аудио- визуални средства.

Спец курсове по английски език

Всяка събота вие може да вземете участие в един от следните специализирани курсове, като на календара горе вдясно са отбелязани датите за тяхното провеждане.

На нашите корпоративни клиенти ние предлагаме различни възможности за тяхното провеждане. Например те могат да се провеждат веднъж седмично или като цял едноседмичен курс. Повечето от предлаганите от нас спец курсове могат да бъдат модифицирани и според конкретни изисквания на клиента. Това означава, че ние ще организираме програмата на курса заедно с вас, за да можем да ви предложим именно този курс, който вие бихте желали, съобразен с нивото на вашите служители и в удобно за тях време. Един едноседмичен интензивен курс покрива следните дейности: изнасяне на презентация, ръководене и вземане на участие в официални и неформални срещи, писмена комуникация и водене на разговор по телефона. Участниците ще бъдат запознати и с необходимите изразни средства за посрещането на важни гости, както и с това, как да работят и общуват в мултикултурна работна среда.

Цените за корпоративните спец курсове  се определят от броя на участниците във всеки курс и според специфичните изисквания на клиента.