EV116От изключителна важност за всяко едно корпоративно обучение по английски език е то да бъде ориентирано към света на бизнеса.Независимо дали участниците в него използват английски език за комуникация по електронната поща и по телефона, за участие в срещи и презентации или за обмен на идеи, дизайнът на курса и учебните материали трябва максимално да отговарят на техните конкретни нужди. Ние, като ваш партньор в обучението по английски език, ще ви предложим курс, специално създаден за вашата компания след подробно проучване на нейната дейност и медийно представяне.

Ние ще извършим пълен анализ на конкретните нужди на всеки участник преди началото на курса, за да открием неговите конкретни изисквания и очаквания. Как и кога той използва английски език, кои са неговите силни и слаби страни и неговите неотложни нужди.

По време на курса ще бъдат положени всички усилия, за да може учебните материали да са максимално актуални и близки до сферата на дейност на компанията. Например, информация за стари или предстоящи проекти и уеб линкове представляват една добра основа за стимулиране на дискусии, ролеви игри и различни целеви езикови упражнения. Материалите могат да бъдат под формата на аудио, видео или статии и прес съобщения и ще са предназначени за индивидуална работа, за работа по двойки или за групови упражнения. Тяхната цел е да предизвикат и поддържат интереса на участниците.

Като допълнение към корпоративното обучение по английски език ние предлагаме и изграждането и поддържането на уеб страница, която допълнително ще улесни учебния процес. Нашият опит показва, че това допълнително провокира и поддържа интереса на участниците в курса, като същевременно предлага възможност за тези, които са пропуснали някое от учебните занятия, да наваксат. Уеб сайтът може да подпомогне уменията на участниците за работа в екип, а за най- старателните той е и възможност допълнително да разширят своите познания.

За всеки курс ние подбираме преподавателя според неговите умения и опит, така че той максимално да отговаря на нуждите на участниците в курса и на компанията.

  • Нашият екип се състои от специалисти от Англия, САЩ и България.
  • Всички наши преподаватели имат дългогодишен опит.
  • С помощта на останалите специалисти от отдела за обучение по английски език те ще ви предоставят един интересен, практичен и провокиращ курс.

Всички учебни материали се предоставят безплатно на участниците в курса.

В началото на всеки курс участниците ще получат безплатно и три книги в PDF формат, касаещи необходимата бизнес лексика, обща лексика и граматични познания. Те са предназначени за индивидуална работа и ще се използват при нужда като допълнение към останалите учебни материали.

Курсът може да продължи от три до шест месеца. Продължителността зависи от ангажираността на участниците в курса, както и от броя на учебните часове.