job-interview-questions(спец курс – 4 астрономически часа) Целта на този спец курс е да ви помогне да се справите успешно на интервю за работа, което се провежда на английски език. Добрите и лошите практики ще ви бъдат представени от преподавател от Англия или САЩ чрез различни печатни, аудио и видео материали. Броят на участниците е ограничен до 8 души в група, за да може всеки участник да има достатъчно време да говори и да се упражнява.


Съдържание:

  • Представяне
  • Въпроси и отговори
  • Ролеви игри и упражнения
  • Предишни и сегашни отговорности
  • Подходящи думи и фрази, ключови думи

“Communicate the Difference”