people-talking-english

  • Преподаватели от Англия и САЩ
  • Фокусиране върху говорните умения
  • Интерактивна бяла дъска
  • Всички учебни материали са безплатни

Основната цел на този разговорен курс по английски език е участниците в него да подобрят своите говорни умения,  уменията си за слушане и разбиране и да преодолеят трудностите, които те изпитват, когато говорят на английски език. Това се постига чрез разнообразни учебни игри, ролеви и групови упражнения, текстове за дискусии от международния печат и интернет, както и чрез слушането на различни аудио записи и гледането на кратки клипове на нашата интерактивна бяла дъска.

Отделя се и време за усвояване и преговаряне на нужната граматика, като това е застъпено в по-голяма степен в програмата за курсовете за по-ниските нива. Курсът по разговорен английски не предвижда използването на един конкретен учебник. Учебните материали се подбират от преподавателите според конкретните нужди и интереси на групата. Курсът по разговорен английски може да бъде с продължителност от 4 до 12 седмици и се провежда в град София.

Цели пред участниците в курса:

  • Да могат да разбират повече разговори на ежедневни теми в различни социални ситуации.
  • Да говорят с други хора с по-голяма увереност, по-гладко и по-правилно.
  • Да взимат участие в групови дискусии

Курсът по разговорен английски е:

  • с изключително съвременен и раздвижен формат
  • ограничен до 8 души в група с цел постигане на максимален резултат
  • кратък и с изцяло практическа насоченост

Дати за следващите курсове  > ТУК

Тук може безплатно да тествате своето ниво на владеене на английския език.

Записването става по телефон, чрез имейл като добавите своите имена, телефон и номер на избрания курс или на място в нашия офис.

Условия:
Заплащането на таксата гарантира място в групата.
Няма такса за регистриране.
Ако за даден курс не се съберат повече от 4 души, на вече заплатилите ще бъде предоставен алтернативен курс или ще получат парите си обратно.
Отписване: Една седмица преди началото на курса- 100% от заплатената сума, по-малко от седмица преди курса – 50% от заплатената сума, след началото на курса – 0%

Основната цел на този разговорен курс по английски език е участниците в него да подобрят своите говорни умения и уменията си за слушане и разбиране, като в същото време се усвоява и преговаря необходимата за това граматика. Курсът по разговорен английски може да бъде с продължителност от 4 до 10 седмици.