110лв.

 

Основната цел на този курс е участниците в него да подобрят своите говорни умения и уменията си за слушане и разбиране, като в същото време се усвоява и преговаря необходимата за това граматика. Продължителността на курса е 4 или 10 седмици. още

 

 

110лв.

 

Този курс представя и упражнява необходимите езикови умения чрез реално съществуващи въпроси и проблеми, касаещи маркетинга, сектора на услугите, сливанията и придобиванията на компании и последните икономически тенденции. Участниците развиват умения, които ще им бъдат полезни на практика по време на изготвянето на доклади, ефективното изнасяне на презентации, както и за срещи и преговори.още

 

 

От изключителна важност за всеки един корпоративен курс по английски език е той да бъде ориентиран към света на бизнеса. Ние, като ваш партньор в обучението по английски език, ще ви предложим курс, специално създаден за вашата компания след подробно проучване на нейната дейност и медийно представяне. Преди началото на курса ние ще извършим и пълен анализ на конкретните нужди на всеки участник, за да открием неговите конкретни изисквания и очаквания. още

 

 

Всяка събота вие може да вземете участие в един от следните специализирани курсове, като на календара горе вдясно са отбелязани датите за тяхното провеждане. Всеки един спец курс може да бъде посетен като отделен или да бъде комбиниран с един или повече от другите спец курсове. Учебните материали се раздават безплатно на участниците и ще им бъдат представяни посредством различни аудио- визуални средства. още