Съдържанието на този сайт, описанията на курсовете и всички останали текстове в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, публикувани на сайта, са собственост на „Стъди ин БГ“ ЕООД. Тяхното копиране и използване с търговска или друга цел без изричното писмено съгласие на управителя на „Стъди ин БГ“ ЕООД са строго забранени. Нарушителите подлежат на наказателно преследване съгласно законодателството на Република България.