Workshop – ниво Advanced


Това е курс, посветен на разбирането и изразяването на различни нюанси от значението на една дума посредством нейното различно произношението и интонацията

„Въпросът не е в това какво казваш, а в това как го казваш.”

Както без съмнение вече знаете, една и съща дума в английския език може да носи различни значения в зависимост от начина, по който е казана. Това означава, че произношението и интонацията могат да окажат голямо влияние върху посланието, което вие отправяте. Този курс е предназначен за напреднали и има за цел да улесни участниците в тяхната самооценка и да ги запознае с най-важните тънкости на езика.

Този курс включва:

 • Ритъмът е всичко
 • Подготвяне на презентация
 • Смислово ударение
 • Фонетична транскрипция
 • Умения за разбиране на слято произношение
 • Паразити и ненужни думи
 • Променливо ударение
 • Основни интонационни модели
 • Интонация и инверсия
 • Подреждане на изказването
 • Изрази, показващи отегчение или интерес
 • Изказване на похвала или критика
 • Подобряване на уменията за слушане и разбиране