Workshop – ниво Intermediate – Advanced


Целта на този спец курс е да даде възможност на участниците да използват своите умения и езикова подготовка, за да изнесат успешна презентация на английски език.

В тази учебна сесия участниците ще бъдат запознати с необходимите умения за ефективното и ясно изнасяне на презентация. Тя е насочена към хора, чийто роден език не е английският и които биха желали да подобрят своите умения за изнасяне на презентация. Те ще се научат да изказват правилно своите идеи и ще се запознаят с техниките за по-ефективен изказ.

Учебните материали ще бъдат представени посредством различни аудио-визуални средства.

Ползи:

 • По-голям запас от необходимите езикови средства за изнасяне на презентация
 • Повишена увереност по време на речи и презентации
 • Нови техники за повишаване на наличните презентационни умения
 • Възможност да упражните и определите своите силни страни и реални умения
 • По-добра осведоменост за това как да използвате и контролирате своя глас по-ефективно по време на презентация

Теми, включени в курса:

 • Добра и лоша презентация
 • Ключови фрази
 • Времена
 • Изграждане на аргументация
 • Причина и следствие, доказване
 • Ефективна употреба на гласа: темпо, паузи, ритъм и интонация
 • Изразни средства за привличане на вниманието върху материалите
 • Невербални средства за комуникация
 • Отговаряне на въпроси
 • Обобщение и заключения
 • Преговор и създаване на презентация