earthПреводачески услуги

Предлага ме ви качествени преводачески услуги от и на български, английски, немски, френски, датски, шведски, турски и др.

Писмени преводи на:

  • текстове за интернет сайтове
  • чуждоезикови печатни издания
  • курсови и дипломни работи
  • документи, не изискващи легализация
  • икономическа, хуманитарна и техническа литература

Устни преводи:

  • симултанен и консекутивен превод
  • придружаване в страната и чужбина

earthРедакторски услуги

Редактираме печатни и периодични издания, упътвания, официални документи и договори, рекламни текстове и брошури, текстове за интернет сайтове, преводи и др., написани на български или на английски език.

Редакторските услуги включват:

  • коригиране на правописни, пунктуационни и граматични грешки
  • коригиране на неправилен словоред
  • лексикална редакция

Редакторските услуги се извършват от специалисти – лингвисти. Всеки текст за редакция се преглежда поотделно от минимум двама души, като след първоначалната проверка се извършва съгласуване и обсъждане на направените корекции.

При желание от страна на клиента, Преводите от български език на английски могат да бъдат проверени от англичани или американци.

Сроковете и цените зависят от вида и обема на текстовете и подлежат на допълнително договаряне.

Качеството, бързината и конфиденциалността са гарантирани.