Workshop – ниво Pre Intermediate ++


Целта на този спец курс е да даде възможност на участниците да упражнят своите говорни умения по телефона.
По време на тази сесия вие ще усвоите необходимите изразни средства и правила за водене на телефонен разговор, които ще ви помогнат:

 • преди и след studyinbgДа отговаряте на телефонни обаждания с повече увереност
 • Да разбирате по-добре своя събеседник
 • Да общувате по-ефективно в различни професионални ситуации
 • Да приемате и да оставяте съобщения
 • Да ръководите обаждането

Тази сесия включва:

 • Анкета за определяне на конкретните нужди на участниците
 • Запознаване с подходящите изразни средства
 • Подготовка за осъществяване и приемане на обаждане
 • Преглед на числата
 • Преглед на азбуката и на методите за диктуване на имейл адреси и др.
 • Ключова лексика
 • Уводни фрази
 • Представяне на причините за обаждането
 • Обмен и проверка на информация
 • Водене на бележки
 • Оставяне на съобщения
 • Извинение и подаване на оплакване
 • Представяне на бизнес предложение и отправяне на молба
 • Приключване на разговора
 • Ролеви игри за допълнително упражнениe