Workshop – ниво Upper Intermediate – Advanced

Повечето участници в този курс са опитни мениджъри „Човешки ресурси”.

Кратко представяне на курса
С увеличаването на броя на международните екипи, работещи заедно в една компания, но в различни държави, за мениджърите става все по-наложително да могат да провеждат интервюта на английски език. Курсът ще ви осигури необходимите езикови умения, за да можете да се справяте в различни работни ситуации, да водите интервюта за работа, правилно да оценявате кандидатите, да участвате в срещи и умело да използвате английски език по време на телефонни разговори. Усвоените писмени и говорни умения ще са от голяма полза както за официално общуване, така и за употреба в ежедневието.

Курсът е създаден така, че да развива говорните и комуникативните умения на участниците в контекста на тяхната професия. Следните теми могат да бъдат дискутирани по време на курса:

 • Национален и международен пазар на труда
 • Единен европейски пазар
 • Интернационализиране на трудовите практики
 • Организационни и лидерски умения
 • Възможности според бюджета
 • Набиране на кадри
 • Тренинги, мотивиране и възнаграждение
 • Осигуровки и пенсии
 • Работа в чужбина
 • Уволнение и компенсации
 • Смяна на компанията
 • Социални придобивки

Ключови езикови и комуникационни стратегии, включени в курса:

 • Ефективни комуникационни умения за срещи и преговори
 • Ефективно участие в дискусии
 • Изнасяне на презентация
 • Убеждаване и правене на компромиси
 • Обобщаване
 • Писмена комуникация – имейли, доклади и официални писма
 • Ефективни умения за разговор по телефона
 • Посрещане на важни гости и общуване с тях
 • Отправяне на предложения, оферти и съвети
 • Представяне на целите на срещите и обобщение на постигнатите резултати.