EV100

Дистанционен курс по бизнес английски по имейла

Този дистанционен курс по бизнес английски по електронната поща е създаден специално за хора, които са твърде заети, но изпитват голяма нужда от качествен, практически курс по бизнес английски. Продължителността на курса може да бъде съобразена с индивидуалните нужди, но вече подготвеният курс се състои от 24 учебни модула, наречени „сесии”. още

Дистанционно онлайн обучение

Онлайн курсовете включват граматика, слушане, говорене и четене. Участниците в курса споделят със своя преподавател виртуална дъска и неговия десктоп. Компютърната програма, необходима за курса, е безплатна за участниците в него. още