• Преподаватели от Англия и САЩ
  • Фокусиране върху говорните умения, необходими в работното ежедневие
  • Всички учебни материали са безплатни
  • Уеб сайт за всеки курс с допълнителни ресурси и за домашна работа
  • Едномесечни сутрешни или вечерни курсове по разговорен английски.

EV097Нашият курс  по бизнес английски ще Ви помогне да развиете определени умения, необходими за правилната употреба на английския език по време на работа. Всеки курс развива обстойно и интензивно уменията за четене и говорене, като за тази цел се използват автентични източници и статии от печатни издания и други медии, учебни игри, ролеви и групови упражнения.

Курсът по бизнес английски представя и упражнява необходимите езикови умения чрез реално съществуващи въпроси и проблеми, касаещи маркетинга, сектора на услугите, сливанията на компании и последните икономически събития. Участниците развиват умения, които ще им бъдат полезни на практика по време на писането на имейли, изготвянето на доклади, ефективното изнасяне на презентация, както и за срещи и преговори. Курсът по бизнес английски се води от преподаватели от САЩ и Англия с икономическо образование и опит в различни сфери. Не се предвижда използването на един конкретен учебник. Учебните материали се подбират от преподавателите според конкретните нужди и интереси на групата. Курсът по бизнес английски може да бъде с продължителност от 4 до 12 седмици и се провежда в град София.


Нашите курсове са много популярни защото:

  • Те имат изключително съвременен и раздвижен формат
  • Броят на участниците в един курс е ограничен до 8 души в група
  • Курсовете са кратки и се провеждат целогодишно
  • Са с конкурентна цена

Дати за следващите курсове  > ТУК

Записването става по телефон, чрез имейл като добавите своите имена, телефон и номер на избрания курс.

Условия:
Заплащането на таксата гарантира място в групата.
Няма такса за регистриране.
Ако за даден курс не се съберат повече от 4 души, на вече заплатилите ще бъде предоставен алтернативен курс или ще получат парите си обратно.
Отписване: Една седмица преди началото на курса- 100% от заплатената сума, по-малко от седмица преди курса – 50% от заплатената сума, след началото на курса – 0%
Курсовете се провеждат в град София.


, необходим в работното ежедневие