Шведски език

В хода на обучението по шведски език на курсистите се предоставя и основна културна и историческа информация, която е необходима при комуникация с шведи или при пребиваване в Швеция.

1 Ниво – 60 учебни часа

Обучението по шведски език за 1 ниво се провежда по системата Rivstart A1 + A2 (учебник + учебна тетрадка), в комбинация със специално предназначени за начинаещи фонетични упражнения, които са необходими поради спецификата на шведското произношение. В допълнение към учебника, курсистите получават и подбрани граматични упражнения за упражнение. В процеса на работа са предвидени ролеви игри и други комуникативни упражнения.

2 ниво – 60 учебни часа

Обучението по шведски език за 2 ниво се провежда по системата Rivstart В1 + В2 (учебник + учебна тетрадка), в комбинация с допълнителни фонетични упражнения за затвърждаване и подобряване на усвоените знания. Набляга се на подобряване комуникативните умения на курсистите по шведски език, с помощта на много упражнения, съдържащи автентични диалози и ситуативни упражнения. Работата по тези два учебника се допълва с градирани по сложност граматически упражнения, фокусирани върху често допускани грешки.

3 ниво – 50 учебни часа

Обучението по шведски език за 3 ниво се провежда по системата +46 kurs D, в комбинация с допълнителни граматически и фонетични упражнения. Работата се допълва с допълнителни текстове (статии от пресата, научнопопулярни текстове, кратки художествени текстове) с цел разширяване на речника и по-добри комуникативни умения.

4 ниво – 40 учебни часа

Този курс по шведски език е предназначен за напреднали. Обучението включва работа с текстове в комбинация с допълнителни граматически упражнения, както и основни умения при съставяне на различни видове текстове – официални писма, електронна поща и интернет, резюмета, реферати и т.н.

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение се провежда по горепосочената програма, но позволява работата да се съобразява изцяло с нуждите и изискванията на курсиста. Възможно е след добиване на начални умения в боравенето с езика програмата да се разшири със специализирана лексика като например медицинска или техническа терминология.


Ако желаете да получите актуални дати за курсовете, моля попълнете своя имейл адрес тук: