Норвежки език

1 ниво

Обучението по норвежки език за първо ниво се провежда по първата част на учебника Ny i Norge в комбинация със специално предназначените за начинаещи фонетични упражнения от помагалото Hva sier du?, които са фокусирани върху трудностите при усвояването на норвежкото произношение. В допълнение към учебника курсистите получават упражнения и материали по граматика на норвежкия език, съдържащи основните правила и придружени с примери, необходими за успешно овладяване на граматическите характеристики на езика.

2 ниво

Обучението по норвежки език за второ ниво се провежда по втората част на учебника Ny i Norge в комбинация с фонетични упражнения за затвърждаване и подобряване на усвоените знания. Набляга се на подобряване комуникативните умения на курсистите, на разширяване речниковия им запас и на преговор с разширение на граматиката. Текстовете в учебника представят ситуации от ежедневието, както и полезна и интересна информация за културата и обществения живот в Норвегия. Учебният процес се допълва с градирани по сложност граматически упражнения, фокусирани върху често допускани грешки в норвежкия език.

3 ниво

Обучението по норвежки език за трето ниво се провежда по системата Stein på stein в комбинация с допълнителни граматически и фонетични упражнения. Курсът цели разширяване на словното богатство, развиване на комуникативните умения посредством кратки доклади и дискусии и задълбочаване на познанията по граматика. Работата се допълва с автентични публицистични, научнопопулярни и кратки художествени текстове.

4 ниво

Курсът е предназначен за напреднали. Обучението по норвежки език за четвърто ниво се провежда по системата Her på berget. Текстовете в учебника представят обзор на норвежката култура и история – от епохата преди викингите до наши дни. Обучението се допълва от работа с автентични текстове в комбинация с граматически упражнения, както и развиване на основни умения при съставяне на различни видове текст – писма, преразкази, резюмета, реферати, есета, статии и т.н.