Датски език

Nyhavn Copenhagen Denmark Background - High-quality free Photo from FreeArtBackgrounds.comНиво A1 – 50 учебни часа (24 часа х 90 мин. + тест)

Обучението се провежда по системите Pa vej til dansk и Vi taler dansk, в комбинация с предназначени за начинаещи фонетични упражнения, които са необходими поради спецификата на датското произношение. В допълнение към учебника, курсистите получават речник с превод на изучаваните лексикални единици на български и материали по граматика, необходими за успешно овладяване на граматическите характеристики на езика, както и допълнителни разговорни упражнения за затвърждаване на усвоената лексика.

Ниво A2 – 50 учебни часа (24 часа х 90 мин. + тест)

Обучението продължава с втората половина на системите Pa vej til dansk и Vi taler dansk, с допълнителни упражнения по фонетика и граматика за затвърждаване и подобряване на усвоените знания. В допълнение към тях се работи и по системата Ind i samtalen, която се фокусира върху подобряване на уменията за слушане и разбиране. Курсистите получават и речник с превод на български на изучаваните лексикални единици.

Ниво В1 – 50 учебни часа (24 часа х 90 мин. + тест)

Обучението се провежда по системата Videre mod dansk (продължение на Pa vej til dansk) и Ind i samtalen, в комбинация с допълнителни фонетични упражнения за затвърждаване и подобряване на усвоените знания. Набляга се на подобряване комуникативните умения на курсистите, с помощта на много упражнения, съдържащи автентични диалози и ситуативни упражнения. Работата по тези два учебника се допълва с градирани по сложност граматически упражнения, фокусирани върху често допускани грешки. Курсистите получават и речник с превод на български на изучаваните лексикални единици.

Ниво В2 – 50 учебни часа (24 часа х 90 мин. + тест)

Обучението продължава по системите Videre mod dansk и Ind i samtalen, с допълнителни фонетични упражнения, текстове за четене/ слушане и разбиране. Акцентът е върху затвърждаване на разговорните умения, чрез провеждане на дискусии и ситуативни упражнения. Курсистите получават и речник с превод на български на изучаваните лексикални единици.

Ниво С1 – 50 учебни часа

Обучението се провежда по системата Danske stemmer, в комбинация с допълнителни граматически и фонетични упражнения. Практическите умения за боравене с езика се развиват и чрез работа с допълнителни текстове (статии от пресата, научнопопулярни текстове, кратки художествени текстове) с цел разширяване на речника и по-добри комуникативни възможности.

Ниво С2 – 50 учебни часа

Предназначен за напреднали. Обучението включва работа с текстове в комбинация с допълнителни граматически упражнения, както и основни умения при съставяне на различни видове текст – официални писма, електронна поща и интернет, резюмета, реферати и т.н.

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение се провежда по горепосочената програма, но позволява работата да се съобразява изцяло с нуждите и изискванията на курсиста. Възможно е след добиване на начални умения в боравенето с езика програмата да се разшири със специализирана лексика, като например медицинска или техническа терминология.

Ако желаете да получите актуални дати за курсовете, моля попълнете своя имейл адрес тук: